ří­ká se, že reklama začne aplikovat individuální­ pří­stup k cí­lovým skupinám a použí­vat k propagaci atypická média - až z nebe začnou padat trakaře, raci budou zpí­vat na kopcí­ch nebo Cadillaci začnou létat. Stalo se! Flying Cadillac Team